Johto Advisors

Asiaa asian­­tunti­joil­tamme

Johto Advisors

Kuntajohtamisen tulevaisuushaasteet

12/06/2024

Kuntia ja niiden johtamista haastetaan monella tapaa. Onko kuntajohtaminen jopa murroksessa, kun yhtäällä kunnista loppuvat veronmaksajat ja toisaalla kuntaorganisaatioita vaivaa kasvava johtaja- ja osaajapula? Lisäksi valtion taloutta paikataan kunnille lisättävillä lakisääteisillä velvollisuuksilla ja samalla niiden rahoitusta leikataan.

Haastaako asiantuntija- ja virkamieslähtöistä kuntajohtamista kuitenkin eniten vallan uusjako, jossa entiset johtamisen ja kehittämisen mallit eivät enää päde? Omistajien ja hallituksen luottamuksen sijaan johtajille tärkeintä onkin nauttia sekä henkilöstön että sidosryhmien luottamusta.

Kuntien roolin muuttuessa korostuu sidosryhmien ja kumppaneiden johtamisen ja sitouttamisen taito. Kunnat eivät yksin ratkaise esim. kuntien ja sidosryhmien kestävyyshaasteita, vaan mukaan tarvitaan koko kylä yrityksineen, koulutustoimijoineen ja kuntalaisineen. Yhteistä kilpailuetua vahvistetaan toimijoiden välisessä yhteistyössä hyvällä johtamisella.

Kuntakentän päättymättömässä johtajaruletissa johtavien viranhaltijoiden rekrytoinnit käyvät entistä hankalimmiksi. Hakuaikoja jatketaan, pätevyysvaatimuksia harkitaan uudelleen ja kuntakuvaa kirkastetaan. Kuntayhtiöissä niin ikään tarvitaan laadukasta ja vastuullista johtajuutta sekä erityisesti hallitustyön osaajia. Kasvavassa määrin kuntayhtiöihin tarvitaan poliittisten päättäjien rinnalle myös toimiala- tai liiketoiminnan hallitusosaajia, joiden houkuttelemiseen ei välttämättä riitä pelkkä kotiseuturakkaus.

Pohdin kuntajohtamiseen liittyviä tulevaisuushaasteita kuntasektorille suunnatussa blogisarjassani. Kirjoitusten keskiössä ovat johtaminen ja eri teemoihin liittyvät johtamisen haasteet. Kirjoitusten tulevina aiheina ovat:

1. Kuntajohtamisen tulevaisuushaasteet
2. Kuntien uusi rooli, uudet tehtävät ja rahoitus
3. Osaaja- ja johtajapula – johtajien luottamusta mitataan
4. Kuntayhtiöiden johtaminen ja hallitusosaaminen
5. Sidosryhmä- ja verkostojohtaminen – yhteistyön välttämättömyys
6. Vallan uusjako – inklusiivisuus, osallisuus ja individualismi

Milla Bruneau
Palaa takaisin

Copyright 2024 © Johto Advisors