Johto Advisors

Asiaa asian­­tunti­joil­tamme

Johto Advisors

Vuosi 2022: Johtajuus korostuu poikkeuksellisina aikoina

18/01/2023

Yhteistyö asiakasyritysten kanssa tiivistyi myös kansainvälisesti

Viime vuosien poikkeuksellisuus on osoittanut, että asiakasyrityksemme reagoivat muutoksiin rohkeasti ja sopeutuvat uusiin tilanteisiin nopeasti. Maailman myllerryksestä huolimatta vuosi 2022 oli monelle asiakasyrityksellemme hyvä. Muuttuvat olosuhteet vaativat paljon myös yrityksen johdolta ja hallituksen jäseniltä: korostuneessa roolissa onkin ollut muutosten johtaminen ja päätösten tekeminen epävarmuudessa.

Yritykset kaipasivat uudenlaisia näkemyksiä ja johtajuutta muuttuvassa markkinatilanteessa ja vuosi 2022 oli vilkas myös meidän osaltamme. Toimitus-, talous- ja tietohallintojohtajia haettiin runsaasti ja pk-yritysten hallituksia täydennettiin aiempaa enemmän. Oli ilo huomata, että pienet ja keskisuuret yrityksetkin panostavat lisääntyneesti hallitustyöhön.

Asiakasyritystemme toiveesta verkostoiduimme kansainvälisesti, jotta voimme tukea heitä myös globaalilla tasolla. Liityimme osaksi 27 maassa toimivaa Agilium Worldwide -Executive Search Groupia. Hallituksen ja ylimmän johdon suorahaku vaatii lokaalia osaamista niin markkinan, yritysten kuin johtajaehdokkaidenkin osalta, joten paikallisten kollegojemme tuki on korvaamaton sekä meille että asiakasyrityksillemme. Ensimmäiset rekrytoinnit ovat jo käynnissä Saksassa ja kansainvälisiä projekteja on luvassa myös vuodelle 2023.

Epävarmuus ja muutokset jatkuvat vuonna 2023

Asiakkaidemme mukaan vuoden 2023 ensimmäinen kvartaali vaikuttaa hyvältä, mutta loppuvuotta on vaikeampi ennustaa, sillä markkinoihin vaikuttavia elementtejä on ilmassa useita. Vuoden alussa käynnistyneistä suorahakutoimeksiannoista päätellen muutosta haetaan ja johtajavaihdokset jatkuvat tänä vuonna. Erityisesti tarvetta on johtajille, joilla on kykyä epävarmuudessa työskentelemiseen ja tarvittavien muutosten oikea-aikaiseen tekemiseen sekä vahvat yhteistyö- ja ihmissuhdetaidot.

Suorahakumarkkina on haasteellinen Suomessa ja kansainvälisesti, sillä monien tehtävien osalta kysyntää on enemmän kuin tarjontaa. Lisäksi johtajakandidaatit ovat aiempaa harkitsevaisempia. He arvioivat tarkasti uskoaan yrityksen strategiaan ja siihen, millaisia onnistumisen eväitä tehtävään tulee hallituksen ja omistajien puolelta. Myös arvomaailman ja ajatusten kohtaaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Me jatkamme työskentelyämme asiakasyritystemme ja johtajien menestymisen tukemiseksi. Kehitämme edelleen toimintaamme ja toivottavasti pääsemme tänä vuonna kertomaan myös uutisia uusista partnereistamme.

Jaana Pollari
Palaa takaisin

Copyright 2024 © Johto Advisors