Johto Advisors

Asiaa asian­­tunti­joil­tamme

Johto Advisors

Energiasektori kaipaa uudenlaisia johtajia

18/11/2022

Laaja-alaistuva energiasektori kaipaa monialaista osaamista

Energiateollisuus on perinteisesti ollut tekniikan alan ihmisten valtakunta. Yritysten toimitusjohtajat ovat olleet diplomi-insinöörin koulutuksen saaneita, teknisorientoituneita asiajohtajia, jotka ovat työskennelleet koko ikänsä energia-alalla.

Viime vuosikymmeninä energia-alalla on kuitenkin käynnistynyt murros, joka heijastuu myös toimitusjohtajan profiiliin. Aiemmin hyvin keskittynyt ja säädelty ala on sirpaloitunut ja liiketoiminta on muuttunut kaksisuuntaiseksi: energiaa ei enää vain tuoteta, myydä ja jaella kuluttajille, vaan kuluttajat voivat toimia myös energiantuottajina.

Murroksen käynnistyttyä teknisorientoituneet johtajat ovatkin saaneet rinnalleen kauppatieteilijöitä sekä ympäristöalan koulutuksen saaneita johtajakandidaatteja, sillä yhä useammin energiantuotanto kytketään talous-, ympäristö- ja ilmastonmuutoskeskusteluun. Oman lisänsä tulevaisuuden toimitusjohtajan profiiliin tuo se, että todennäköisesti energia-alakin muuttuu askel askeleelta ohjelmistomaailmaksi, jossa asiakaskäyttäytymistä ja energiavirtoja hallitaan ja ohjataan älyteknologian avulla. Niinpä liiketoiminnan, markkinoinnin, palvelusektorin ja tietoteknisten alojen ammattilaisetkin saattavat jatkossa kilpailla energiasektorin johtotehtävistä.

Uudenlainen toimitusjohtaja hallitsee verkostot

Laaja-alaistunut ja monipuolistunut energiasektori on muuttunut varsin kiinnostavaksi työpaikaksi erilaisille ihmisille: tarvetta niin eri koulutustaustoille kuin työkokemuksille on runsaasti. Aiemmin varsin säädelty ala alkaa nimittäin muistuttaa tavanomaista liiketoimintaa, joka koostuu arvoketjuista ja verkostoista.

Kun tarkastellaan alan murrosta nyt ja tulevaisuudessa, rakentuu energia-alalla työskentelevän toimitusjohtajan profiili monipuolisen työkokemuksen varaan. Energia-alan on toki oltava johtajakandidaatille tuttu ainakin joiltain osin, mutta kokemusta on hyvä olla myös muilta aloilta. Esimerkiksi energian myyntiyhtiö hyötyy vahvasta B2C- ja brändiosaamisesta, palveluyhtiö hyvästä teknologia-, softa- ja kaupallistamisosaamisesta ja tuotantoyhtiö laajasta ymmärryksestä uusiutuvan energian hyödyntämisessä.

Tärkeintä on, että johtajakandidaatti näkee analogiat eri alojen välillä ja tuntee verkostomaisen liiketoiminnan, jossa yhteistyökumppaneita on runsaasti ja eri tasoilla. Näin hän tuo uutta osaamista murroksessa olevalle energiasektorille.

Hallituksen ja toimitusjohtajan yhteistyö ratkaisee kehityksen

Energia-alan yritysten toimitusjohtajavalinnat ovat useimmiten yritysten hallitusten vastuulla.
Toistaiseksi näyttää vielä siltä, ettei energiasektorilla ole laajassa mittakaavassa rohkeutta hakea uudentyyppisiä toimitusjohtajia. Moni hallitus on kiinni vanhoissa perinteissä eikä uskalla lähteä uudistamaan toimitusjohtajan profiilia tulevaisuuteen katsoen.

Kun me osallistumme energiasektorin ylimmän johdon suorahakuun, pyrimme tuomaan hallitusten haastateltaviksi erilaisia ehdokkaita. Näin hallitus voi pohtia jokaisen ehdokkaan kohdalla ja kanssa, millaista lisäarvoa hänen osaamisensa toisi yritykselle. Päätöksenteon hetkellä hallitukset pelaavat usein varman päälle, mutta uskomme, että uudenlaisten johtajien aika on tulossa: murroksessa olevalla alalla toimivan yrityksen kehitys voi nimittäin vauhdittua, jos päättäjillä on riittävästi rohkeutta valita uudella tavalla.

Tärkeintä jokaisen johtajan kannalta on yhteistyö hallituksen ja toimitusjohtajan välillä. Mikäli hallitus ei seiso valintansa takana, on johtajan vaikea menestyä työssään. Parhaimpaan tulokseen päästään, kun energia-alan yritysten hallitukset terävöityvät ja voimistuvat vielä entisestään ja ottavat aktiivisemman roolin vientiteollisuuden tavoin. Näin toimitusjohtaja saa sekä sopivasti painetta että riittävästi tukea yrityksen strategian toteuttamiseen, ja yrityksen menestys muuttuvassa markkinatilanteessa on mahdollista.

Tuomas Leinonen
Palaa takaisin

Copyright 2024 © Johto Advisors