Johto Advisors

Asiaa asian­­tunti­joil­tamme

Johto Advisors

Olisiko aika päivittää hallitus?

17/11/2022

Katse hallituksen toimintaan

Kun yrityksellä alkaa mennä heikommin, kääntyvät katseet helposti toimitusjohtajan suuntaan. Hallitus ja omistajat pohtivat, olisiko aika vaihtaa toimitusjohtajaa, jotta suunta kääntyisi. Toisinaan toimitusjohtajan vaihtaminen auttaa ja yrityksen kurssi kääntyy nousujohteiseksi. Aina ratkaisu ei kuitenkaan löydy toimitusjohtajan pöydän takaa, vaan sen avaimet voivat olla hallituksen omassa kokoonpanossa.

Tällöin omistajan tulisi tarkastella hallituksen toimintaa ja koostumusta. Miten hallitus on pärjännyt tehtävässään viime vuosina? Millaista osaamista jäsenet tuovat hallitustyöskentelyyn? Miten hallituksen puheenjohtaja on menestynyt omassa tehtävässään? Kuinka pitkään hallituksen jäsenet ovat olleet tehtävissään?

Mikäli hallitus on pysynyt pitkään koossa ja suurin osa jäsenistöstä on pois aktiivisesta työelämästä, kannattaa omistajatahojen pohtia, löytyisikö uusi suunta toimitusjohtajan vaihdoksen sijaan hallitusta uudistamalla.

Yritykset rakentavat hallituksensa eri tavoin

Koska yritykset ovat erilaisia, poikkeavat niiden hallituksetkin toisistaan. Perheyrityksissä suositaan monesti tuttuja hallituksen jäseniä ja ajatus oman perhe- ja tuttavapiirin ulkopuolelta tulevan jäsenen mukaan ottamisesta voi tuntua vähintään uudelta, kenties jopa hankalalta. Samalla tuttujen hallituksen jäsenten toiminnan arviointi on haastavampaa: kuinka sanoa ystävälle, ettei hänellä ole enää uutta annettavaa hallitustyöhön?

Julkisen puolen omistamat yritykset, kuten energia-alan toimijat, taas rakentavat hallituksensa useimmiten omistajatahojen luottamushenkilöiden varaan. Hallituksen kokoonpanossa on monesti ainoastaan vaaleilla valittuja politiikkoja, jolloin hallituksen toimintakulttuuri rakentuu omanlaisekseen. Hallituksen jäsenillä ei ole yleensä kokemusta alasta, eikä kokemusta kilpailluilla markkinoilla toimivan yrityksen hallituksessa toimimisesta.

Pörssiyhtiöillä on selkeät säännöt hallituksen toiminnalle ja hallitus joutuu myös ulkopuolisen tahon tekemän arvioinnin kohteeksi säännöllisesti. Näin hallituksen jäsenten osaamista ja hallituksen työskentelyä tehdään jatkuvasti näkyväksi omistajille. Jäsenten toimikaudetkin on saatettu kirjata sääntöihin, jolloin vaihtuvuutta syntyy luonnollisesti toimikausien päättyessä.

Hallituksen toimintaa on arvioitava

Hallituksen toimintaa arvioidaan yleensä hallitusten jäsenille tehdyn kirjallisen kyselyn perusteella. Vuosittain toteutettava kysely kartoittaa jäsenten ajatuksia siitä, miten hallitustyöskentely on sujunut ja miten hallitus on omassa tehtävässään menestynyt. Hallituksen toiminnassa tulee kuitenkin olla isoja haasteita, jotta ne näkyvät jäsenille tehdyssä kyselyssä. Kysely ei siis ole kaikkein totuudenmukaisin ja tehokkain keino arvioida hallituksen onnistumista.

Pörssiyhtiöt käyttävät säännöllisesti ulkopuolisia ammattilaisia hallitustyön arvioimisessa. Tällöin asiantuntijat haastattelevat hallituksen jäsenet ja selvittävät, mikä on kunkin jäsenen osaaminen, millaista lisäarvoa jäsenet tuovat hallitustyöhön, millainen ryhmä- ja keskusteluhenki hallituksessa on ja kuinka hallituksen puheenjohtaja hoitaa oman tehtävänsä. Näiden haastattelujen pohjalta saadaan usein todenmukaisempi kuva siitä, onko hallituksella tarve uudistua.

Energia-alan yhtiöt ja perheyritykset käyttävät ulkopuolisia arvioijia huomattavasti harvemmin kuin pörssiyhtiöt, mikä johtunee toimintakulttuurien ja tulospaineiden erilaisuudesta. Puolueettoman asiantuntijan hyödyntäminen voisi kuitenkin olla paikallaan, mikäli yrityksen menestys ei ole toivotunlaista tai omistaja on havainnut merkkejä siitä, ettei hallitus ole toimintakykyisin tai osaamiseltaan ajantasaisin.

Rajattu toimintajakso pitää työskentelyn dynaamisena

Uuden hallituksen jäsenen valitseminen on aina haastava prosessi, jossa kannattaa hyödyntää suorahaun ammattilaisia, mikäli mahdollista. Jotta uusi jäsen tuo hallitukseen hyödyllistä ja kaivattua osaamista, tulee hänen valintansa tehdä huolella. Samalla on syytä miettiä, millaisin ehdoin uusi jäsen otetaan mukaan hallitukseen.

Uuden jäsenen valinnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota hänen osaamisprofiiliinsa suhteessa hallituksen muihin jäseniin. Mikäli hallituksesta halutaan luoda mahdollisimman monipuolinen ja aktiivinen, tulee jäsenten täydentää toisiaan monella eri tapaa. Uusia jäseniä onkin etsittävä laajoista verkostoista, jotta tarjolle tulee keskenään erilaisia, hallituksen osaamista täydentäviä vaihtoehtoja. Heidän joukostaan valituksi tulee se henkilö, joka tuo hallitustyöhön kaivattua diversiteettiä ja lisäarvoa omalla osaamisellaan ja persoonallaan.

Hallituksen aktiivisuutta ja dynaamisuutta voi lisätä myös asettamalla jäsenille rajatun toimintajakson. Esimerkiksi viiden vuoden jakso ryhdistää työskentelyä, koska panostukselle on selkeä aikaraami, jonka jälkeen keskustellaan, miten vuodet ovat kuluneet ja voisiko jäsenellä vielä olla annettavaa tämän hallituksen toimintaan. Näin kukaan hallituksen jäsenistä ei jää paikalleen liian pitkäksi aikaa, mikä pitää hallituksen ajan hermolla.

Vinkit hallitustyön tehostamiseen

  • Toimintakausi selkiyttää työskentelyä. Kun hallitukseen valitaan uusi jäsen, hänelle asetetaan tietty toimintakausi, jonka jälkeen työskentelyä arvioidaan.
  • Yläikäraja vahvistaa sidosta työelämään. Mitä kauemmin hallituksen jäsenet ovat olleet pois työelämästä, sitä kovemmin heidän on tehtävä töitä pysyäkseen mukana alalla tapahtuvissa muutoksissa,
  • Hallituksen tarkastelu ulkopuolisen silmin. Hallituksen toimintaa on hyvä tarkastella ja arvioida tasaisin väliajoin. Ammattilainen näkee, kaipaako kokoonpano uudenlaista osaamista.
  • Ammattilaisten apu uusien jäsenten etsimisessä. Kun hallituksesta halutaan luoda mahdollisimman monipuolinen ja aktiivinen, kannattaa uusia jäseniä etsiä laajoista verkostoista.

 

Olli-Pekka Vaara
Palaa takaisin

Copyright 2024 © Johto Advisors